S/S Robert

SvenskaEnglish

Robert

S/S Robert


Tekniska data
Typ: Lastfartyg
Nationalitet: Svensk
Längd: 79 m
Bredd: 10,9 m
BRT: 1733 ton
Byggår: 1882
Förlisnings år: 1905
Dykdjup: 35 m

Robert byggdes som Hawarden på varvet William Gray & Co i Storbritannien, hon sjösattes 1882 och hade en 22 man stark besättning och kunde göra 5,5 knop. År 1905 inköptes hon till Sverige av Grosshandlare Gustaf Robert Thalin.

Strax efter klockan 21:15 den 30 September 1905 närmar sig fartyget Ven, hon är på väg från Spanien till Stettin med en last av svavelkis. Söderifrån kommer den Svenska ångaren Niord där man märker att fartygen är på kollisionskurs så man girar kraftigt samtidigt som man slår back i maskin. Det hjälper inte och Niord rammar Robert med så stor kraft att Robert sjunker nästan omedelbart.

Idag ligger vraket på 40 meters djup men man når det redan på ca 30 meter, däcket ligger sedan på 35 meters djup. Vraket är ganska välbevarad med både skorsten och däck intakt, aktern är något sammanfallen med en av masterna liggande. Bryggan som var av trä är helt bort men man kan fortfarande se den stora styrmaskinen.

Beskivning Robert Ladda ner beskivning


CaveCookieAt h2o-diving.se we use cookies to for statistis and to make the website work in a good way. By continuing to browse or click "I understand", you agree that we use cookies.
Read more about cookies here.