Rebreather

SvenskaEnglish

rb_main_banner

Att dyka med ett helslutet andningssystem är en fantastisk upplevelse som ger dig en mängd fördelar, till exempel:

Hur fungerar en rebreather?

För att förstå hur en rebreather fungerar så måste man först förstå hur kroppen fungerar när vi andas. Kroppen tar upp syre (O2 ) ur luften vi andas och använder detta för att omvandla den näring vi fått i oss via maten till energi. Som restprodukt i denna kemiska reaktion bildas det koldioxid (CO2) och det är denna koldioxid som sedan styr när vi måste andas (alltså inte hur lite syre det finns i luften).

En rebreather är ett helslutet andningssystem där samma gas cirkulerar i systemet hela tiden, för att detta skall fungera krävs det att koldioxiden filtreras bort från luften som cirkulerar i systemet (annars skulle koldioxidhalten i luften öka och det skulle kännas som vi behövde andas mer och mer), detta görs i ett kalkfilter (eller  scrubber) som finns i andningsloopen. Kalkfiltret måste bytas ut när det är förbrukat, normalt efter tre till fem timmars dyktid.

För att förstå hur rebreathern fungerar måste vi också veta att vi bara använder en liten del av den syrgas som finns i luften när vi andas. I rebreathern analyseras gasen kontinuerligt och den förbrukade syrgasen ersätt med ny syrgas från en flaska med ren syrgas, det är till och med så att rebreathern tillsätter syrgas så att du får en optimal nitroxblandning under hela dyket.

På rebreathern sitter även en annan flaska (diluent flaskan), den används för att späda ut syrgasen vid till exempel nedstigning eftersom volymen på andningsloopen minskar när trycket ökar. Normalt sätt används luft som diluentgas men man kan även använda trimix om man är utbildad för det på sin rebreather. 

Vad skall man tänka på när man väljer en rebreather

Att välja en rebreather är mycket mer avancerat än att välja mellan till exempel olika modeller av regulatorer. Det finns dock ett par självklara saker man alltid måste vara säker på, det första är att rebreathern är väl testad av tredje part (och inte bara av tillverkaren) och att den är CE märkt.

På H2O har vi valt att sälja tre helslutna elektoniska rebreathers från tre tillverkare som vi har bedömt vara dom bästa på marknaden (läs mer under Rebreather modeller).

Har du funderingar kring köp av din första rebreather eller är du bara nyfiken, kom in på dykcentret så berättar vi jättegärna mycket mer.

 

 


CaveCookieAt h2o-diving.se we use cookies to for statistis and to make the website work in a good way. By continuing to browse or click "I understand", you agree that we use cookies.
Read more about cookies here.