Mine diver

SvenskaEnglish

cave_mine_banner

IANTD Mine Diver – kursen fokuserar på de tekniker och färdigheter som krävs för att dyka i vattenfyllda gruvor. Dina färdigheter kommer att utvecklas rejält under tiden du utforskar mer och mer av grottsystemen. Som certifierad Mine diver får du utforska bortom huvudtunneln i ett gruvsystem  inom säkra gränser för ditt gasförråd. Kursen ger dig inte behörighet att dyka i grottsystem.

IANTD Mine Diver kan genomföras antingen backmount eller sidemount.

Kursen innehåller åtta stycken gruvdyk med minst 200 minuters bottentid (sex dyk och 120 minuter om du är certifierad som intro to cave).

Förkrav (om du har Intro to Cave cert):

 • IANTD Intro to Cave Diver (om man inte kombinerar båda kurserna)
 • Minst 50 loggade dyk
 • 18 år gammal
 • Bra avvägning och flytkraftskontroll

Förkrav (om du inte har Intro to Cave):

 • PADI Advanced Open Water Diver eller motsvarande
 • Minst 100 loggade dyk och god förmåga att hantera dubbelpaket eller sidemout utrustning
 • 18 år gammal
 • Bra avvägning och flytkraftskontroll


Utrustningskrav (OC):

 • Full utrustning för teknisk dykning(Backmount eller Sidemount)
 • En primär lampa
 • Två backuplampor
 • Primär och sekundär linrulle
 • Linpilar och cookies

Pris:
Du hittar priset för kursen i vår Utbildningskatalog

 


CaveCookieAt h2o-diving.se we use cookies to make the website work in a good way. By continuing to browse, you agree that we use cookies.
Read more about cookies here.I understand!