Compressor Operator

SvenskaEnglish

Kalender för Compressor Operator

PADI Compressor Operator

På kursen PADI Compressor Operator får du lära dig att fylla luft från en kompressor till vanliga dykflaskor. Kursen ger dig nödvändig kunskap för att på ett säkert sätt kunna fylla luft. Du får också nödvändig kunskap om lagar, regler och standarer för luftfyllning. Du får INTE lära dig att fylla nitrox, ren syrgas eller trimix, detta kan du lära dig på kursen PADI Gas Blender (Läs mer här)

I kursen ingår teoretiska moment:
● Grundläggande teori bakom kompressoin och kompressorer
● En översikt över hur en kompressor är konstruerad
● Gasbanker och fyllsystem
● Risker och faror med gasfyllning
● Lagar, regler och standards
● Löpande underhåll av kompressorer
● Fyllning av gas

I kursen ingår följande praktiska moment:
● Fyllning av luft från kompressor
● Fyllning av gas från luftbank
● Kontoll av olja och oljebyte
● Kontroll av filter och filterbyte

Förkrav:
Minst 18 år
PADI Advanced Open Water Diver (eller motsvarande)

Pris:
Du hittar priset för kursen i vår Utbildningskatalog


Kalender för Compressor Operator
CaveCookieAt h2o-diving.se we use cookies to for statistis and to make the website work in a good way. By continuing to browse or click "I understand", you agree that we use cookies.
Read more about cookies here.