Rebreather kurser

SvenskaEnglish

Kalender för Rebreather kurser

rbbannersv

När du skall utbilda dig för att dyka rebreather finns det ett par grundläggande skillnader mot utbildning på öppna system. Det första är att alla kurser är maskinspecifika, d.v.s. du blir bara certifierad på den rebreathermodell du går kurs på (det finns sedan möjlighet till crossovers mellan olika rebreathers). Nästa stora skillnad är att mycket av det du lärt dig om avvägning när du dykt öppet inte gäller längre, d.v.s. du är nybörjare igen och det kommer att ta tid innan du är tillbaka på samma nivå som du är på öppet system idag.

Det är också så att man skiljer på tekniska rebreathers (Typ T) som är för teknisk dykning och rebreathers som är för rekreationsdykning (Typ R). Detta gör att alla kurser inte är möjliga att gå på alla system. Poseidons MkVI är en Typ R rebreather (men den går att uppgradera till en Typ T) och Sentinelen är en Typ T rebreather. 

I dagsläget erbjuder vi följande kurser på de olika maskinerna. Ett ja betyder att kursen är möjlig på rebreathermodellen och att vi erbjuder den, ett nej betyder att kursen inte finns för den rebreathermodellen. Om det inte står någon text alls finns kursen för rebreathermodellen men vi erbjuder den inte i dagsläget.

 Kurs

 Poseidon
MkVI/Se7en

      AP Diving      
  Inspriation (Vision)
M3S
TRITON
 PADI Rebreather Diver  Ja (Start)    Nej
 PADI Advanced Rebreather Diver  Ja    Nej
 PADI Rebreather Instructor  Ja    Nej
       
 PADI Tec CCR 40  Ja (Start)  Ja (Start) Nej
 PADI Tec CCR 60  Ja  Ja  Nej
 PADI Tec CCR 100  Ja    Nej
 PADI Tec CCR 40 Instructor  Ja   Nej
       
 TDI CCR Air Diluent Diver  Ja (Start)   Ja (Start)   Ja (Start)
 TDI CCR Air Diluent Deco Procedures Diver  Ja   Ja   Ja
 TDI CCR Helitrox Deco Procedures Diver  Ja   Ja  
 TDI CCR Mixed Gas Diver  Ja   Ja  
       

 

Våra rebreather instruktörer

rb_ab
Anders Bergman

PADI Rebreather Instructor Trainer
PADI Tec CCR 40 Instructor Trainer
PADI Tec CCR 100 Instructor
TDI CCR Mixed Gas Instructor
RAID Sport Rebreather Instructor Trainer
RAID RB Deco 65 Instructor

Utbildar på: Poseidon MkVI & Poseidon Se7en

rb_ja_liten
Johan Asplund

PADI CCR 60 Instructor
TDI CCR Mixed Gas Instructor
IANTD Evolution/Vision Rebreather Instructor
IANTD Triton Instructor
IANTD CCR Technical Cave Instructor

Utbildar på:VMS Sentinel, AP Diving Inspiration & Triton

 

 


Kalender för Rebreather kurser
CaveCookieAt h2o-diving.se we use cookies to for statistis and to make the website work in a good way. By continuing to browse or click "I understand", you agree that we use cookies.
Read more about cookies here.