Tec Deep Instructor

SvenskaEnglish

Kalender för Tec Deep Instructor

tec_deep_inst_banner

Tec Deep Instructor

Som Tec Deep Instructor kommer du att tillhöra den exklusiva skara som kan hålla kurserna Tec 40, Tec 45 och Tec 50. Under utbildningen kommer du att få lära dig hur man lär ut dykning ner till 50 meter med obegränsad dekompression. Tec Deep Instructor kursen genomförs vanligtvis i samband med våra ordinarie Tec kurser.

Förkrav:
•    PADI Master scuba diver Trainer 
•    PADI Enriched Instructor
•    PADI Deep Diver Instructor
•    PADI Tec 50 diver
•    Ha minst 270 loggade dyk
•    Ha minst 20 loggade nitroxdyk
•    Ha minst 25 loggade dekompressionsdyk djupare än 40 meter
•    Ha certifierat minst 10 Djup eller Nitroxdykare (kombinerat)
•    Minst 18 år gammal

För att du skall få påbörja kursen krävs förutom att du uppfyller förkraven även att vi anser dig som lämplig för att bli Tec Deep instruktör.

Kursinnehåll:
Kursen inehåller  tre delar, i första delen kontrolleras och utvärderas dina färdigheter, andra delen är själva kursen med teori och presentationer (dvs. ett liknande upplägg som på en IDC fast anpassat till teknisk dykning) och tredje delen är praktik på kurs (dvs. du skall vara med på minst en komplett kurs)

Utrustnings krav:
All utrustning måste vara konfigurerad på ett föredömmligt sätt för teknisk dykning

Dubbelpaket med manifold och isolering
Två regulatorer varav en med en s.k. longhose och en med manometer.
BCD och harness med tillräcklig flytkraft, helst SS platta och blåsa.
2 st deko säckar eller SMB, röd eller gul.
Minst 2 st skärverktyg
Minst en linrulle och  minst en med tillräckligt med lina för att släppa säck från maxdjup.
2 st dykdatorer lämpliga för teknisk dykning eller 2 st tid- och 2 st djupmätare.
Wetnotes
Extra mask.
2 st Dekoflaskor med regulator och manometer godkända för 100% syrgas.
1 huvudlampa med batteripack och minst 1 reservlampa.

Pris:
Du hittar priset för kursen i vår Utbildningskatalog

Hör av dig till vår Tec Deep Instructor Trainer Anders Bergman för mer information.

 


Kalender för Tec Deep Instructor
CaveCookieAt h2o-diving.se we use cookies to for statistis and to make the website work in a good way. By continuing to browse or click "I understand", you agree that we use cookies.
Read more about cookies here.