Fu Shan Hai

SvenskaEnglish

Fu Shan Hai

Fu Shan Hai


Tekniska data
Typ: Lastfartyg
Nationalitet: Kinesisk
Längd: 225 m
Bredd: 33 m
BRT: 38000 ton
Byggår: 1995
Förlisnings år: 2003
Dykdjup: 40 m

Fu Shan Hai var ett kinesiskt bulklastfartyg som var lastat med 66000 ton konstgödsel när hon sjönk den 31 maj 2003.

Fu Shan Hai sjönk norr om Bornholm efter att ha blivit påseglad av det Cypernregistrerade containerfartyget Gdynia. Kollisionen skedde mitt på dagen i solsken och lugnt väder. Sikten var 1.5 landmil.1680 ton tjockolja, 110 ton dieselolja och 55 ton smörjningsolja läckte ut. Fun Shan Hai kom närmast från hamnen i Ventspils i Lettland precis som tankern Prestige som orsakade oljekatastrofen vid Spaniens nordkust 2002.

Fartyget ligger idag kölrät på botten med aktern grundast och fören djupast. Man når överbyggnaden på cirka 35 meters djup,och i aktern ligger däcket på cirka 45 meters djup. Botten ligger på cirka 70 meters djupBeskivning Fu Shan Hai Ladda ner beskivning


CaveCookieAt h2o-diving.se we use cookies to for statistis and to make the website work in a good way. By continuing to browse or click "I understand", you agree that we use cookies.
Read more about cookies here.