H2O:s Webbutik

SvenskaEnglish

Kundvagn

MärkeModellInfoStorlekAntalPris 
Pris0

 

Välj betalningssätt:
Välj fraktsätt:
Jag accpeterar H2O Diving Lund AB:s försäljningsvillkor (se nedan), samt att H2O lagrar uppgiter om mig och mitt köp digitalt.

 

Försäljningsvillkor

1. TILLÄMPLIGHET
Dessa allmänna försäljning och leveransvillkor skall tillämpas vid köp av produkter från H2O Diving Lund AB i den mån villkoren inte ändras genom skriftlig överenskommelse mellan H2O Diving Lund AB och köparen. Vid försäljning till konsument gäller konsumentköplagens regler och därutöver nedan angivna villkor. Vid försäljning till näringsidkare gäller samtliga nedan angivna villkor.

2. AVTAL PÅ INTERNET
Vid beställning över internet träffas avtal om köp först efter det att H2O Diving Lund AB bekräftat beställning genom skriftlig orderbekräftelse till köparens e-mail adress. Köparen gör sin beställning via webben eller genom att ringa till det angivna telefonnumret. Om beställaren är under 18 år skall beställningen var godkänd av köparens målsman.

3. PRIS
Om inte annat anges är alla priser angivna i svenska kronor, inkl moms. Frakt och postförskott tillkommer. Gällande pris anges vid tidpunkt då beställningen görs. Det är inte möjligt att beställa en vara till något annat än det angivna priset. H2O Diving Lund AB förbehåller sig rätten till ändring av samtliga priser utan föregående avvisning.

4. LEVERANS
Postpaket levereras till närmaste postkontor. Normal leveranstid är under en vecka.

H2O Diving Lund AB är inte skyldig att leverera produkt som utgått ur H2O Diving Lund AB sortiment eller som inte finns i lager. I sådant fall åtar sig H2O Diving Lund AB att utan oskäligt dröjsmål underrätta berörd köpare.

5. LEVERANSTID
Om parterna inte har träffat överenskommelse om tidpunkt för avlämnande av produkten skall H2O Diving Lund AB avlämna produkten inom skälig tid från beställningen. Om H2O Diving Lund AB avlämnande av produkten hindras, försvåras eller väsentligt fördyras på grund av omständighet som H2O Diving Lund AB ej kontrollerar eller p g a köparen handling eller underlåtenhet, skall tiden för avlämnande i motsvarande mån förlängas. Denna bestämmelse äger tillämpning oavsett om den ifrågavarande omständigheten inträffar före eller efter utgången av den avtalade tidpunkten för avlämnande. Om köparen inte hämtat ut produkten eller på annat sätt tagit emot produkten inom sju dagar från det att produkten avlämnats eller hållits tillgänglig för avhämtning äger H2O Diving Lund AB rätt att häva köpet och erhålla ersättning för transportkostnader och annan skada.

6. BETALNING
Om inte annat särskilt överenskommits innan eller senast i samband med beställningen skall betalningen ske vi kort. För statliga verk, myndigheter, kommuner, landsting och övrig offentlig förvaltning samt aktiebolag faktureras beställningen med betalningsvillkor inom 30 dagar. Vid försenad betalning äger H2O Diving Lund AB rätt till dröjsmålsränta från förfallodagen med två procentsats motsvarande diskonto plus åtta procent enheter.

7. RETUR OCH REKLAMATIONER
Retur skall ske inom fjorton dagar från dagen för avlämnande under förutsättning att produkten återlämnas till H2O Diving Lund AB i oskadat och nyskick i obruten originalförpackning. Köpare som önskar att returnera produkt skall först kontakta H2O Diving Lund AB på angivet telefonnummer för erhållande av returnummer (s k RMA - nummer). Returnumret gäller i fjorton dagar. Vid retur skall returnumret anges och kopia på kvittot eller fakturan bifogas. Retur sker på kundens bekostnad och risk. Om produkten är felaktig tillämpas konsumentköplagens regler. Därvid gäller b l a att köparen skall reklamera felet inom skälig tid, normalt 7 dagar. Om H2O Diving Lund AB erhåller returpaket som måste hämtas på post eller liknande kontor, debiteras köparen för dessa extra kostnader, dock max 200 kr. Som köpare har du enligt lag 2005:59 rätt till fjorton dagars ångerrätt, vi ångerrätt gäller ovanstående villkor.

8. GARANTIER OCH ANSVAR FÖR FEL
För försålda varor gäller respektive tillverkares garantivillkor. H2O Diving Lund AB äger vidare inget produktansvar eller annat ansvar för fel och svarar ej för direkt eller indirekt skada, mer arbete eller andra merkostnader i samband med försålda varor användning. I förhållande till konsument/privatperson gäller konsumentköplagen i tillämpliga delar.

9. ÖVRIGT
Fakta och prisuppgifter lämnas med reservation för eventuella tekniska som typografiska felaktigheter samt slutförsäljning.

Delar av H2O Diving Lund AB:s webbplatser är skyddade av materialrättslig lagstiftning och får inte kopieras. Logotyper, grafik och bilder får inte kopieras eller vidarebefordras utan uttryckligt skriftligt tillstånd från H2O Diving Lund AB. Alla namn och beteckningar som omnämns är i förekommande fall skyddade varumärken innehavda av respektive företag.

Butiken drivs av:
H2O Diving Lund AB
Kävlingevägen 1
222 40 Lund
Org nr:556664-7516
Kontaktuppgiter:
Tel Nr:046-389260
E-mal:lund@h2o-diving.se


CaveCookieAt h2o-diving.se we use cookies to for statistis and to make the website work in a good way. By continuing to browse or click "I understand", you agree that we use cookies.
Read more about cookies here.