Ransvik

SvenskaEnglish

 utf_ransvik_banner

Ransvik, Kullaberg

Dykplatsbeskrivning:
Ransvik är en dykplats med relativt enkel dykning. Det är lätt att ta sig i och ur från stenstranden. Bottnen – stora stenar och stenblock – sluttar gradvis ner mot ett djup på ca 13 m, där sandbotten tar vid. Sedan får man simma riktigt långt ut om man ska uppnå några djup på under 14 m. Vid dykplatsen finns också Ellens Cafe som under sommar halvåret har servering av bland annat deras berömda våfflor!

Marinbiologisk information:
I Ransviks vatten kan man hitta klassiska västkustarter såsom stensnultra, berggylta, brännmanet, blåmusslor, blåstång mm. Det mest intressanta området är mella 4-10 m där djurlivet samlas runt stora klippblock.

Vägbeskrivning:
Ransvik ligger på Kullahalvöns naturreservat, ca 40 minuters bilväg norr om Helsingborg. Kommer man söderifrån, kör man på E6:an norrut och svänger av vid Helsingborgs norra avfart och kör därefter på väg 111 mot Höganäs. När man passerat Höganäs kör man mot Mölle och sedan vidare mot Kullaberg. Man passerar en kontroll vid naturreservatets början och får betala 40 kr för en personbil. Ett par kilometer efter kontrollen svänger man till vänster ner till Ransvik. Vid vägens slut finns gott om parkeringsplateser.

 


CaveCookieAt h2o-diving.se we use cookies to for statistis and to make the website work in a good way. By continuing to browse or click "I understand", you agree that we use cookies.
Read more about cookies here.