Ön

SvenskaEnglish

 utf_n_banner

Ön, Limhamn

Dykplatsbeskrivning:
Utsidan av Ön (västra sidan) i Limhamn är en populär dykplats. Den är lättillgänglig och under ytan finns en hel del djurliv och två vrak att utforska. Djurlivet består av krabba, plattfisk, tångräka, kantnål, blåmussla, simpa och annan småfisk. Platsen passar bra både för nöjes- och träningsdyk.

Bottentopografin är varierande med både flacka och starkt sluttande partier. Närmast strandkanten utgörs botten av stora stenblock. Dessa är mycket hala, därför görs i- och uppgång bäst vid betongfundamentet. Utanför stenblocken på nordöstra sidan om fundamentet övergår botten till en svagt sluttande grusbotten. Därefter tar en brant vid som sträcker sig ner till ca 9 m djup. Nedanför branten planar botten ut och består av dy som lätt rörs upp.

Sydväst om betongfundamentet flyttar sig branten närmare strandlinjen och delas också mitt itu av en stor avsats på 6 meters djup. Följer man den nedre delen av branten på 9 meters djup västerut från betongfundamentet kommer man till två vrak.

Bra parkeringsmöjligheter nära i- och uppgångsplatsen. Lämna en väg öppen så att räddningsfordon kan ta sig fram. Var försiktig vid i- och uppgång då stenblocken är mycket hala. Strak ström kan förekomma och går då oftast parallellt med stranden.

Vägbeskrivning:
Kör E22 mot Malmö som innan Malmö övergår till Stockholmsvägen. Ta höger i första t-korsning in på Hornsgatan. Håll till höger i nästa korsning upp på Frihamnsviadukten. Mitt på viadukten sväng vänster ner på Carlsgatan. Följ sedan skyltningen mot Limhamn och du kommer slutligen att svänga höger ut på Limhamnsvägen. Följ Limhamnsvägen och sväng höger ut på Ön enligt skyltningen. Ta sedan första höger och kör tills vägen tar slut. Du är nu framme.

 


CaveCookieAt h2o-diving.se we use cookies to for statistis and to make the website work in a good way. By continuing to browse or click "I understand", you agree that we use cookies.
Read more about cookies here.