Vrakkurser

SvenskaEnglish

Kalender för Vrakkurser

 vrak_banner

Våra hav är många gånger svårnavigerade och har, inte sällan med hjälp av vädrets makter, visat sig övermäktiga många skepp. Under ytan vilar en fantastisk tidslinje av vrak, många mer än 100 år gamla. Med rätt utbildning får du ut maximalt av din vrakdykning.

Våra instruktörer är aktiva vrakdykare vilket du kommer märka tydligt. Diskussionerna på teoridelen kommer att backas upp med mängder riktiga exempel på vrakdyk och i vattnet kommer du se att detta är instruktörer som spenderar många timmar under vatten, både med kurs och egna äventyr.

För att du som elev ska få ut så mycket som möjligt av din utbildning erbjuder vi på H2O två olika vrak-kurser.

PADI Wreck Diver Speciality

vraka

Detta är den traditionella kursen som lär dig säker och rolig vrakdykning. Under kursens gång lär du dig bland annat hur man navigerar på vrak, säkerhetsaspekter och lämplig utrustning. Vi tränar också på fentekniker och lindragning vilket ger dig en försmak på mer avancerad vrakdykning.

Det här är kursen för dig som vill fascineras av världens vrak och som i dagsläget vill hålla dyken på en enklare nivå utan penetrering. Kom ihåg att utsidan på många vrak erbjuder fantastiska dykupplevelser. Fråga bara om dyksällskapets resor till Röda Havet och klassiska vrak som Thistlegorm, Carnatic och Ghiannis D så förstår du vad vi menar.

Upplägg:
Under första kurstillfället börjar vi diskutera teorin bakom vrakdykning samt planerar datum för praktik. Du kommer att genomföra fyra dyk i havet.

Förkrav:
PADI Advanced Open Water eller motsvarande

Utrustningskrav:
Komplett dykpaket. Finns att hyra

Inkluderat:
Kursmaterial och certifieringskostnad

Pris:
Du hittar priset för kursen i vår Utbildningskatalog (OBS! Alla eventuella båtdyk tillkommer och är ej inkluderade i kuspriset)

 

PADI Wreck Diver Speciality (med penetrering)vrakb

Förutom alla moment i PADI Wreck Diver Speciality kursen fokuserar vi i den här kursen på tekniker för penetrering av vrak. Känslan att befinna inne i styrhytten eller nere i maskinrummet på ett vrak kan vara en enormt spännande upplevelse. Samtidigt är det bland det svåraste du kan göra som dykare och det ställs stora krav på dig som dykare, dina färdigheter och din utrustning. Din instruktör kommer att ställa mycket högra krav samtidigt som belöningen kommer vara mödan värd.

Upplägg:
Under första kurstillfället diskuterar vi utrustningskonfiguration samt planerar datum för praktik. Du kommer att genomföra minst ett dyk i pool och fyra dyk i havet.

Förkrav:
PADI Advanced Open Water eller motsvarande
PADI Tec Basic eller motsvarande
PADI Nitrox Diver eller motsvarande
PADI Deep Diver eller motsvarande

Utrustningskrav:
Dubbelpaket med manifold och isolering
Två regulatorer varav en med en s.k. longhose och en med manometer.
BCD och harness med tillräcklig flytkraft, helst stålplatta och blåsa.
Två stycken deko-säckar eller SMB
Minst två skärverktyg
Minst en linrulle och minst en med tillräckligt med lina för att släppa säck från maxdjup.
Dykdator
Extra mask.
Minst en lampa lämplig för vrakpenetrering. Gärna en huvudlampa med batteripack och en reservlampa.

Inkluderat:
Kursmaterial och certifieringskostnad

Pris:
Du hittar priset för kursen i vår Utbildningskatalog(OBS! Alla eventuella båtdyk tillkommer och är ej inkluderade i kuspriset)

 

PADI Technical Wreck Diver

På kursen kommer att lära dig tekniker och färdigheter för avancerad teknisk vrakdykning. Du kommer också att vidareutveckla de färdigheter och de kunskaper du har fått på dina tidigare Tec kurser.


Efter kursen är du kvalificerad att:Technical Wreck
Genomföra vrakdyk med obegränsad längd på penetreringen.
Genomföra vrakdyk med penetrering och dekompression.

 

Förkrav:
DSAT Tec 45 eller motsvarande


Utrustnings krav:
All utrustning måste vara konfigurerad på ett lämpligt sätt för teknisk dykning

Dubbelpaket med manifold och isolering
Två regulatorer varav en med en s.k. longhose och en med manometer.
BCD och harness med tillräcklig flytkraft, helst SS platta och blåsa.
2 st deko säckar eller SMB, röd eller gul.
Minst 2 st skärverktyg
Minst en linrulle med tillräckligt med lina för att släppa säck från maxdjup.
En backup linrulle eller spole.
2 st tid och 2 st djupmätare.
Skrivskiva för dykplanen + extra skrivskivor för nödfallsplaner
Extra mask.
1 st Dekoflaska med regulator och manometer godkänd för 100% syrgas.
1 huvudlampa med batteripack och minst 1 reservlampa.


Teorilektioner:
Teorin är uppdelad i följande delar: Allmänt om teknisk vrakdykning, risker och riskhantering, utrustning för teknisk vrakdykning, gasplanering, simtekniker, penetreringstekniker samt de legala och moraliska aspekterna vid vrakdykning.

All teori varvas med praktiska exempel och problemlösningar där man omsätter teorin i verkligheten.

Övningar i pool:
Kursen innehåller minst ett dyk i pool där vi går igenom de grundläggande färdigheter som krävs för den vidare kursen. Här görs också en bedömning om du är mogen för att fortsätta kursen.

Dyk i havet:
Kursen innehåller sex stycken vrakdyk i havet varav fem är dyk med vrak penetrering.

För att få genomföra penetreringsdyk krävs det att du är godkänd på alla tidigare moment på kursen.

Pris:
Du hittar priset för kursen i vår Utbildningskatalog (OBS! Alla eventuella båtdyk tillkommer och är ej inkluderade i kuspriset)

 


Kalender för Vrakkurser
CaveCookieAt h2o-diving.se we use cookies to for statistis and to make the website work in a good way. By continuing to browse or click "I understand", you agree that we use cookies.
Read more about cookies here.